Offerte aanvragen

Meer informatie of vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op.

Arjan Krijgsman, lerarenopleider

Arjan Krijgsman

Katrin is een docente die op een uitstekende manier in staat is om leerlingen te inspireren. In haar lessen heb ik een originele manier van werken met de klassen gezien die de leerlingen motiveerde en voor goede resultaten zorgde.

In haar studie gaf Katrin blijk van een sterk analytisch vermogen. Haar papers getuigden van een goed inzicht in de materie en van haar mogelijkheden om een complexe problematiek grondig te doordenken, waardoor steeds de weg naar zinvolle verbetering zichtbaar werd.  Katrins aanstekelijke enthousiasme zorgt er voor dat ook collega’s graag met haar samenwerken.

Arjan Krijgsman werd na een lange loopbaan als leraar Duits lerarenopleider, op dit moment aan de ILO/UvA te Amsterdam. Hij is een van de mede-auteurs van de leergang Trabitour.

Drs. Drs. Katrin Richter


Katrin Richter is docent Duits en Drama. Ze heeft een Master Duitse Taal en cultuur en een Master Interfacultaire Lerarenopleiding (cum laude). Aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht behaalde ze de diploma's voor Internationale Regie en Docentschap Drama. Na haar middelbare schooltijd volgde ze in Hamburg de Universitaire Lerarenopleiding en studeerde af in Pedagogiek aan de Hochschule für Sozialpädagogik.